غرفه شرکت تن آسا طب نوین سال ۹۷
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت تکوین طب
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت نوآوران اطلس درمان


نمایشگاه:

کنگره رادیولوژی ایران

متراژ:

متراژ 63 متر مربع