غرفه شرکت بایوترونیک
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت راز دانش صنعت
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال


نمایشگاه:

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

متراژ:

متراژ 18 متر مربع