غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا سال 98 | غرفه سازی آرسام
غرفه شرکت غرفه شرکت دوسنا سال ۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
غرفه شرکت نوآوران اطلس درمان
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت تن آسا طب نوین


نمایشگاه:

کنگره رادیولوژی ایران سال 97

متراژ:

متراژ 42 متر مربع