غرفه شرکت طرح و تجهیز رادین
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
غرفه شرکت AGFA
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

غرفه شرکت تن آسا طب نوین


نمایشگاه:

کنگره رادیولوژی ایران سال 96

متراژ:

متراژ 16.5 متر مربع